Groeiambitie als inzet
voor meer werk voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt

21 APRIL 2016

21 APRIL 2016


Westrom – Risse Facilitair (WRF), Risse – Westrom Groen (RWG) gaan samen verder onder de naam Prio Verve om de kansen voor medewerkers uit de participatiewet te doen vergroten.


WRF en RWG, voortgekomen uit een strategische samenwerking tussen Westrom, Risse en Vebego, kiezen ervoor om de huidige namen los te laten. Vanaf 21 april zal de nieuwe naam Prio Verve zorgen voor een betere interne en externe positionering. Beide bedrijven bieden passend werk aan 750 medewerkers in Midden- en Noord-Limburg in facilitair werk en groenvoorziening. 80% van deze mensen hebben een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Doelen samenwerking
Door de samenwerking ontstaat een completere dienstverlening. De rebranding heeft o.m. als doel de herkenbaarheid hiervan te vergroten door niet alleen aanbodgericht maar ook oplossingsgericht te zijn naar de klanten. Prio Verve stelt de mens centraal en is gefocust op kracht, kennis en motivatie, waardoor de beperking op de achtergrond komt.

Participatiewet
Werkgevers en overheid hebben een actieve rol te vervullen in de participatiewet maar hebben problemen met de uitvoering en de invulling hiervan. De strategische samenwerking streeft naar bescherming van huidige en toekomstigemedewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt door deze structurele werkplekken te bieden.

Missie
Prio Verve neemt de verantwoordelijkheid om bijzondere mensen kansen te bieden en op te leiden naar het kunnen leveren van een hoogwaardige facilitair brede dienstverlening. Klanten ontzorgen en waarde creëren is het belangrijkste doel. Door continuïteit te borgen en duurzame relaties aan te gaan, wordt er echt invulling gegeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

TOON MEER

0475 - 56 11 54

Ga met ons aan tafel