Het verhaal van aandeelhouder Risse Groep 

12 SEPTEMBER 2016

21 APRIL 2016


Maatschappelijk rendement: zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking zo regulier mogelijk laten werken, is één van de belangrijkste speerpunten voor Prio Verve waar wij, Risse Groep, meerwaarde zien in onze joint-ventures. Werk zorgt voor deze doelgroep voor eigenwaarde en zelfstandigheid in de maatschappij. Vanuit die visie is in 2008 door Risse Groep de eerste stap gezet in de samenwerking met Vebego: Risse Facilitair werd ‘geboren’.


Nu, bijna 9 jaar later, staat er een onderneming met meer dan 800 medewerkers, een onderneming die een enorme groei heeft doorgemaakt, een onderneming met maatschappelijk relevantie, maar ook een onderneming in ontwikkeling.
De afgelopen twee jaar heeft Prio Verve een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.

Zo sloot collega Westrom begin 2014 aan bij wat toen nog heette Risse Groen, een joint-venture tussen Risse Groep en Vebego. Daarnaast vond integratie plaats van de back-office van de Groenafdeling en de Facilitaire afdeling in het nieuwe pand aan de Keulsebaan in Roermond en werden Risse-Westrom-Groen en Westrom-Risse-Facilitair omgedoopd tot ‘Prio Verve’.

Prio Verve
Natuurlijk is Prio Verve een uitstekende partner op het gebied van groenonderhoud en facilitaire dienstverlening, een partner die daarin verdere groei en professionalisering doormaakt. Maar voor ons als mede-eigenaar is niet alleen belangrijk dat de organisatie zich ontwikkelt, maar dat ook medewerkers worden ontwikkeld. Een uitdaging voor de komende jaren, waarin medewerkers uit de doelgroep van de Participatiewet een plek moeten vinden binnen deze sociale onderneming; een uitdaging die veel energie kost, maar die de unieke positie van Prio Verve recht doet. Een positie waaraan Prio Verve haar bestaansrecht ontleent.

TOON MEER

0475 - 56 11 54

Ga met ons aan tafel