Hoe we werken

Veel werkgevers gunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alle kansen. Maar meestal beschikken ze niet over de geschikte tools en mankracht om deze mensen succesvol te integreren in hun bedrijfsvoering. Hier ligt ons specialisme. Onze toegevoegde waarde. 

Wij kijken naar wat mensen wel kunnen. Naar hun talenten

Wij verdiepen ons in uw bedrijfsprocessen. En kijken naar uw dienstverlening met het oog op mogelijke functies en taken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij werken met mixed teams; reguliere krachten en krachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen voor wie regulier werk niet vanzelfsprekend is. Maar met een gericht opleidingstraject, coaching en de juiste begeleiding wel tot de mogelijkheden behoort.

Juist door de grote schaal waarop we opereren, en de verscheidenheid aan branches waarin we actief zijn, zien we veel ruimte voor geschikte functies voor iedere medewerker. Ook bij u. 

Wij proberen iedereen in zijn of haar eigen kracht te zetten. Want dat verdient ieder mens.


In de praktijk

Met succesvolle publiek-private samenwerkingen en innovatieve oplossingen voor onze klanten begeleiden wij steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. 

Subtitel

Korte introductie

Het lijkt altijd onmogelijk, 
totdat het is gedaan

Bas Blezer, Directeur

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel, maar niet elke ketting 
hoeft even sterk te zijn om de juiste verbinding te maken

Roger Beckers, Operationeel Manager

Voor de mensen die voor ons werken is werk niet zomaar iets, maar een kans om te participeren in de maatschappij en jezelf verder te ontwikkelen

Jan Poodt, Directeur Projecten

0475 - 56 11 54

Ga met ons aan tafel