Prio Verve zorgt samen met inwoners 
voor kleurige planten in Hunsel 

20 MEI 2016

21 APRIL 2016


Door onder andere veranderingen in het groenonderhoud zijn het afgelopen jaar verschillende plantsoenen in de gemeente vervangen door gras. Omdat Prio Verve (voorheen Risse-Westrom Groen) al jaren het groenonderhoud verzorgt voor gemeente Leudal, heeft het facilitair- en groenbedrijf het initiatief genomen om binnen iedere kern van de gemeente Leudal één plantsoen te veranderen in een kleurrijk stukje groen. Op woensdag 18 mei werd door wethouder Piet Verlinden en Bas Blezer, directeur Prio Verve, de eerste kleurrijke vaste plantenborder aan de Kallestraat in Hunsel officieel geopend.Vaste plantenborders
Met dit initiatief wil Prio Verve de gemeente en haar inwoners voorzien van een mooi stukje kleurrijk groen. In het najaar worden nog bloembollen geplant. Prio Verve neemt zowel de aanleg als het onderhoud van deze vaste plantenborders voor haar rekening. Voor het onderhoud wordt tevens de hulp van omwonenden en/of dorpsraden ingeschakeld. Onder professionele begeleiding van Prio Verve en met de juiste gereedschappen van gemeente Leudal kunnen zij deze vaste plantenborders onderhouden. 

Burgerparticipatie
Inwoners woonachtig rondom het Groelskepelke aan de Kallestraat in Hunsel onderhouden al het groen rondom de kapel. Ook hebben de bewoners recent deze kapel opgeknapt. De gemeente ondersteunt dit soort initiatieven. Wethouder Piet Verlinden heeft de omwonenden een schoffel geschonken om het onderhoud uit te kunnen voeren.


Prio Verve
Prio Verve is de nieuwe naam van het voormalige Risse Westrom Groen (RWG) en Westrom Risse Facilitair (WRF). Prio Verve biedt passend werk aan 750 medewerkers in Midden- en Noord-Limburg in facilitair werk en groenvoorziening. 80% van deze mensen hebben een achterstand tot de arbeidsmarkt. Prio Verve stelt de mens centraal en richt zich op kracht, kennis en motivatie. Zij focust op mogelijkheden in plaats van op beperkingen.

TOON MEER

0475 - 56 11 54

Ga met ons aan tafel