Prio Verve behaalt Trede 3 op 
PSO prestatieladder

19 JANUARI 2017

21 APRIL 2016

Prio Verve heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), het landelijke keurmerk voor sociaal ondernemen, en daar zijn wij trots op! Dit betekent dat wij op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling blijkt dat we ook op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerken met organisaties die dit ook doen of nastreven.

De PSO is de landelijke norm voor sociaal ondernemen
Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt ook wel sociaal ondernemerschap of inclusief ondernemen genoemd.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben de PSO, in nauwe samenwerking met de markt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld.  De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

TOON MEER

0475 - 56 11 54

Ga met ons aan tafel